(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Dyslexie in combinatie met andere stoornissen (comorbiditeit)

Dyslexie komt vaker voor in combinatie met andere leerstoornissen, zoals dyscalculie, met aandachtstoornissen (ADHD), motorische stoornissen (DCD) en spraak-/taalstoornissen.

Als twee stoornissen meer dan gemiddeld gelijktijdig voorkomen, noemt men dit comorbiditeit. Bij al deze stoornissen is er net als bij dyslexie sprake van een probleem met de informatieverwerking in de hersenen.

Soms hebben kinderen met dyslexie ook problemen met het onthouden van talig informatie. Verder komt het relatief vaak voor dat zij grote moeite hebben hun werk te structureren.

Onderkenning

Vaak zijn er discussies over wat er allemaal bij dyslexie hoort. Bij dyslexie gaat het om lees- en spellingsproblemen. Andere problemen zijn het gevolg van dyslexie of worden veroorzaakt door de bijkomende stoornissen.

Wanneer er één stoornis is vastgesteld, is het wel belangrijk dat de andere niet over het hoofd wordt gezien en dat niet alle problemen aan de ene stoornis worden toegekend. Elke stoornis heeft een specifieke aanpak nodig. Voor dyslexie is dat gericht op lees- en spellingstaken.

Bij kinderen die hoogbegaafd zijn, wordt dyslexie vaak erg laat of helemaal niet ontdekt. Ook bij allochtone kinderen die thuis hun moedertaal spreken is herkenning van dyslexie op de bassischool extra moeilijk. Problemen met lezen en spelling worden vaak geschoven op de algehele problemen bij het Nederlands leren.

Trivers Dyslexie Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen