(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Taal

Bij kinderen

Soms komt de taal van een kind niet op gang. Een kind praat dan nog helemaal niet, gebruikt maar heel weinig woorden of praat in korte of slecht opgebouwde zinnen. Soms heeft een kind ook moeite met het begrijpen. Hierdoor ontstaan er problemen in de communicatie. Uw kind begrijpt u niet en u begrijpt uw kind niet altijd. Kinderen kunnen hier last van krijgen. Ze worden bijvoorbeeld boos of gefrustreerd wanneer ze niet begrepen worden.

Er kan sprake zijn van een taalontwikkelingsstoornis: de taal blijft achter bij de rest van de ontwikkeling, zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor is. Meertalige kinderen kunnen ook een taalontwikkelingsstoornis hebben. Beide talen blijven dan achter bij de rest van de ontwikkeling.

Logopedie kan ook helpen bij lees- en spellingproblemen en dyslexie en het voorbereidend lezen in groep 1 en 2.

De logopedist onderzoekt de taal van uw kind en stelt een op uw kind afgestemd behandelplan op, om uw kind zo goed mogelijk te helpen. Hierbij is een goede samenwerking tussen ouders en de logopedist van groot belang.

Bij volwassenen

Taalproblemen bij volwassenen hebben meestal een neurologische oorzaak, zoals een beroerte of dementie. Er is sprake van afasie: er zijn problemen met het op woorden komen, het begrijpen, het praten, het lezen en/of het schrijven. Deze problemen hebben een grote invloed op uw werk en uw dagelijkse bezigheden. In gesprekjes komen er misverstanden voor en het maken van bijvoorbeeld een boodschappenlijstje is ineens niet meer mogelijk.

De logopedist onderzoekt op welke gebieden van de taal er problemen zijn en zal gerichte oefeningen en adviezen geven om de taal te verbeteren. Ze geeft tips over het omgaan met afasie aan u en uw omgeving. Soms kan het nodig zijn om hulpmiddelen in te zetten om te communicatie gemakkelijker te maken.

 

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen