Werkwijze

U kunt ons telefonisch of via de e-mail bereiken. Wanneer u een bericht achterlaat nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op om een afspraak te maken voor een oriënterend gesprek. Aan de hand van uw hulpvraag en wensen wordt in het oriënterend gesprek een onderzoek of begeleidingstraject op maat aangeboden. Dit aanbod wordt vervolgens vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst waarin alle afspraken en kosten op een rij staan. U meldt aan voor onderzoek of begeleiding door deze overeenkomst ondertekend terug te sturen. Daarna wordt, indien nodig, een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. In dit gesprek wordt de hulpvraag nader bekeken en wordt zoveel mogelijk informatie verzameld die van belang is voor het verdere onderzoeks- of begeleidingstraject. Vervolgens wordt het onderzoek of begeleidingstraject gestart. Na uitvoering volgt een advies- of evaluatiegesprek en wordt het onderzoek of de begeleiding afgesloten. Hiervan ontvangt u een schriftelijke rapportage.

Neem contact op
Trivers_werkwijze

Neem een kijkje in onze praktijk

Trivers_werkwijze_1

Onderzoek & begeleiding

Alles wat in het onderzoek of begeleidingstraject plaatsvindt en wordt besproken is vertrouwelijk. Zonder schriftelijke toestemming van ouders wordt geen informatie verstrekt aan derden. Wanneer een kind voor onderzoek of begeleiding is aangemeld, wordt een dossier aangemaakt. In dit dossier komen de verslagen van het onderzoek, de begeleiding, de gesprekken en eventueel brieven en verslagen van andere instanties waarmee u contact heeft gehad, zoals de school, huisarts, logopedist. Wij vinden een goede samenwerking met deze andere betrokkenen belangrijk. Met uw toestemming overleggen wij en wisselen wij relevante gegevens graag uit met hen om tot een goede afstemming te komen. Na afloop van het traject wordt uw dossier door ons vijf jaar bewaard en daarna vernietigd. U heeft altijd inzage in uw dossier.

Wij vinden kwaliteit en zorgvuldigheid belangrijk. Alle medewerkers van Trivers zijn aangesloten bij beroepsverenigingen met een beroepscode en klachtenregeling. Deze beroepscodes en toelichting zijn te lezen op de websites van de betreffende verenigingen.

Contact opnemen

  Trivers_werkwijze_2

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom
  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200