(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Oorzaak

Wat precies de oorzaak is van ADHD is moeilijk te ontrafelen, omdat meerdere factoren elkaar beïnvloeden. ADHD is gedeeltelijk erfelijk bepaald. De hersenen reageren anders dan normaal, vooral in het deel waar het ordenen van prikkels plaatsvindt. Ook kenmerken vanuit de omgeving kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen en voortbestaan van ADHD. Risicofactoren tot het ontwikkelen van ADHD zijn o.a.; roken tijdens de zwangerschap, het gebruik van alcohol gedurende de zwangerschap of een laag geboortegewicht. Het gezin waarin het kind opgroeit kan zorgen voor omstandigheden waarin ADHD kenmerken eerder tot uiting komen. Onderzoek laat zien dat de omgeving en opvoeding geen ADHD veroorzaken en ook geen ADHD kunnen voorkomen. Goede opvoedvaardigheden zijn wel beschermende factoren, waardoor ADHD-kenmerken minder sterk tot uiting komen.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen