Oorzaak van ADHD

Wat precies de oorzaak is van ADHD is moeilijk te ontrafelen, omdat meerdere factoren elkaar beïnvloeden. ADHD is gedeeltelijk erfelijk bepaald. De hersenen reageren anders dan normaal, vooral in het deel waar het ordenen van prikkels plaatsvindt. Ook kenmerken vanuit de omgeving kunnen van invloed zijn op het ontwikkelen en voortbestaan van ADHD. Risicofactoren tot het ontwikkelen van ADHD zijn o.a.; roken tijdens de zwangerschap, het gebruik van alcohol gedurende de zwangerschap of een laag geboortegewicht. Het gezin waarin het kind opgroeit kan zorgen voor omstandigheden waarin ADHD kenmerken eerder tot uiting komen. Onderzoek laat zien dat de omgeving en opvoeding geen ADHD veroorzaken en ook geen ADHD kunnen voorkomen. Goede opvoedvaardigheden zijn wel beschermende factoren, waardoor ADHD-kenmerken minder sterk tot uiting komen.

Trivers_oorzaak_ADHD
Trivers_oorzaak_ADHD_contact

Contact opnemen

    Contactgegevens

    Trivers Zevenbergen

    Pastoor van Kessellaan 3
    4761 BH Zevenbergen

    Telefoon: (0165) 398 888
    E-mail: info@trivers.nl

    KvK: 65680200

    Trivers Breda

    Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
    4847 AL Teteringen

    Telefoon: (0165) 398 888
    E-mail: info@trivers.nl

    KvK: 65680200

    Trivers Roosendaal

    Parklaan 9
    4702 XA Roosendaal

    Telefoon: (0165) 398 888
    E-mail: info@trivers.nl

    KvK: 65680200

    Trivers Bergen op Zoom

    Medisch Centrum De Poort

    Jan Borghoutsplein 2
    4624 BS Bergen op Zoom
    Telefoon: (0165) 398 888
    E-mail: info@trivers.nl
    KvK: 65680200