(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Trauma

Trauma kan ontstaan wanneer iemand één of meerdere schokkende gebeurtenissen meemaakt. Hierbij kan je denken aan een verkeersongeluk, een brand, een overlijden van een belangrijk persoon, geweld of seksueel misbruik. Trauma ontstaat doordat deze schokkende gebeurtenis(sen) niet goed verwerkt worden. Traumatische ervaringen kunnen leiden tot problemen. Sommige mensen trekken zich terug en worden somber, terwijl anderen juist heel druk worden. Vaak hebben mensen last van lichamelijke klachten, nachtmerries of herbelevingen. Ook kunnen concentratieproblemen ontstaan of kan men prikkelbaar of schrikachtig worden. Bij kinderen wordt vaak een verslechtering van de schoolprestaties en veranderingen in gedrag waargenomen.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen