ADHD behandelen

Als een kind gedragskenmerken van ADHD vertoont, zal allereerst psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van de classificatie ADHD.

Vervolgens kan er behandeling ingezet worden om het functioneren van het kind in de maatschappij te maximaliseren. Veelal zal de aanpak gericht zijn op een combinatie van voorlichting, aanpassing binnen het onderwijs, opvoedingsondersteuning (ouderbegeleiding) en individuele behandeling van het kind.
Naast gedragshandeling, bestaat er medicatie voor ADHD die de kernsymptomen van ADHD kunnen verminderen.

Onderzoek wijst uit dat een combinatie van gedragstherapie en medicatie de meest effectieve manier is om ADHD-symptomen te verminderen, doordat de twee behandelwijzen elkaar aanvullen en versterken.
Opgemerkt dient te worden dat medicatie het probleem van AD(H)D zelf niet oplost. Medicijnen kunnen de symptomen van AD(H)D wel doen verminderen; dit effect is echter steeds kortdurend.
Richtlijnen voor de behandeling van AD(H)D (Trimbos; 2015) adviseren om bij milde vormen van AD(H)D te beginnen met een gestructureerd programma van advies, ondersteuning en gedragstherapie.

Bij ernstige vormen of wanneer andere behandelmethoden niet of onvoldoende werken, wordt behandeling met medicatie, zoveel mogelijk gecombineerd met een gestructureerd programma van advies, ondersteuning en gedragstherapie voorgesteld.

Trivers_ADHD_behandeligen
Trivers_ADHD_behandeligen_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom
  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200