(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

ADHD behandelen

Als een kind gedragskenmerken van ADHD vertoont, zal allereerst psychodiagnostisch onderzoek plaatsvinden om vast te kunnen stellen of er daadwerkelijk sprake is van de classificatie ADHD. Vervolgens kan er behandeling ingezet worden om het functioneren van het kind in de maatschappij te maximaliseren. Veelal zal de aanpak gericht zijn op een combinatie van voorlichting, aanpassing binnen het onderwijs, opvoedingsondersteuning (ouderbegeleiding) en individuele behandeling van het kind.
Naast gedragshandeling, bestaat er medicatie voor ADHD die de kernsymptomen van ADHD kunnen verminderen. Onderzoek wijst uit dat een combinatie van gedragstherapie en medicatie de meest effectieve manier is om ADHD-symptomen te verminderen, doordat de twee behandelwijzen elkaar aanvullen en versterken. Opgemerkt dient te worden dat medicatie het probleem van AD(H)D zelf niet oplost. Medicijnen kunnen de symptomen van AD(H)D wel doen verminderen; dit effect is echter steeds kortdurend. Richtlijnen voor de behandeling van AD(H)D (Trimbos; 2015) adviseren om bij milde vormen van AD(H)D te beginnen met een gestructureerd programma van advies, ondersteuning en gedragstherapie. Bij ernstige vormen of wanneer andere behandelmethoden niet of onvoldoende werken, wordt behandeling met medicatie, zoveel mogelijk gecombineerd met een gestructureerd programma van advies, ondersteuning en gedragstherapie voorgesteld.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen