(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Veel gestelde vragen

Illustratie hand-in-hand

Ik ben Sofie en ik zit in 3VWO. Ik ben vaak erg gespannen voor proefwerken.

Hebben jullie tips hoe ik hier minder zenuwachtig voor kan zijn?

Sofie, veel jongeren vinden het maken van een proefwerk spannend. Ongeveer 20 procent van de jongeren kampt hiermee gedurende het voortgezet onderwijs. lees meer

Op school geven ze aan dat mijn kind een spellende lezer is.

Wat houdt dat precies in?

Bij een spellende leesstrategie is de klank-tekenkoppeling (welke klank hoort bij de letter) vaak onvoldoende  geautomatiseerd. lees meer

Mijn zoon van 8 slaapt niet in zijn eigen bed

Hoe kan ik zorgen dat hij weer in zijn eigen bed gaat slapen?

Het is belangrijk te achterhalen waarom uw zoon niet in zijn eigen bed wil slapen. Is hij ’s nachts bang, vindt hij het te donker of is hij niet graag alleen? lees meer

Mijn partner en ik gaan scheiden

Hoe kan ik mijn kinderen in dit proces het beste begeleiden?

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van kinderen, met het risico op blijvende schade. lees meer

Kun je kinderen ook teveel complimenten geven?

Mijn dochter van 9 klaagt soms dat ik altijd alles mooi/goed van haar vindt. Geef ik te veel complimenten? 

Het geven van complimenten aan kinderen is belangrijk voor het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfinzicht, en motivatie. lees meer

Mijn dochter heeft sinds het begin van dit schooljaar (groep 6) moeite met rekenen.

Kan er sprake zijn van dyscalculie? Hoe kan ik haar thuis helpen met rekenen?

Veel kinderen hebben op de basisschool problemen met rekenen. Vaak kan dit door extra oefenen in de klas en thuis worden  aangepakt. Lees meer

Mijn dochter ziet erg op tegen de middelbare school.

Hoe kan ik haar hier in begeleiden?

Waarschijnlijk ziet uw dochter er tegen op, omdat ze niet goed weet wat ze kan verwachten. lees meer

 

Onze zoon is verdrietig omdat hij dyslexie heeft.

Hoe zorgen wij als ouders ervoor dat hij weer beter in zijn vel zit? 

Voor veel kinderen en hun ouders geeft de diagnose dyslexie een dubbel gevoel. lees meer

 

Mijn zoontje wil niet gaan logeren vanwege heimwee, maar als ouder vind ik dit soms wel fijn.

Heimwee komt voort uit het uit de vertrouwde omgeving zijn, zoals bij logeren of op vakantie gaan

De meeste kinderen kunnen hier prima mee omgaan, maar bij sommigen lees meer

 

Mijn zoontje van 2 praat nog bijna niet. Wat kan ik doen?

Bij sommige kinderen komt het praten moeilijk of laat op gang. Er zijn wel dingen die je kunt doen om de taalontwikkeling te stimuleren:

  • Praat over wat u doet, over wat het kind doet en ziet en over wat jullie samen doen. Lees meer

Onze dochter (8 jaar) is bang. Ze durft niet alleen boven te spelen.

Weet Trivers een oplossing?

Iedereen kent angsten. De een is van nature banger of angstiger aangelegd dan de ander. Angst is een alarmbel als er mogelijk gevaar dreigt; het is een vorm van zelfbescherming. Angsten kunnen reëel zijn maar ook irreëel lees meer

 

Mijn dochter heeft moeite met lezen.

Ik wil graag thuis extra met haar oefenen, maar ze vindt lezen niet leuk om te doen. Hoe kan ik thuis het lezen toch leuk maken voor haar?

Lezen is een belangrijke vaardigheid voor elk kind. Maar als lezen moeite kost, is inderdaad de kans groot dat zij er geen plezier aan beleeft. lees meer

 

 ADHD en opvoeden

Voor ouders van kinderen met AD(H)D geldt dat aan hun opvoedingsvaardigheid bijzonder hoge eisen gesteld worden. Het is dan ook niet verbazend dat velen van hen dat niet vanzelf kunnen. lees meer

 

Onze dochter (10 jaar) komt niet voor zichzelf op.

Wat kunnen wij als ouders doen?

Voor jezelf opkomen heeft alles met weerbaarheid te maken. Weerbaarheid betekent het vermogen je grenzen aan te geven en je wensen duidelijk kenbaar te maken. Lees meer

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen