(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

PDD-NOS is een afkorting van pervasive developmental disorder not otherwise specified:

 • lpervasive develepmental disorder = een ontwikkelingsstoornis die het hele leven overheerst.
 • not otherwise specified = de stoornis voldoet niet aan de kenmerken van de andere autismestoornissen.

Kinderen met PDD-NOS hebben autisme. Maar ze hebben niet alle verschijnselen die bij autisme horen. En de verschijnselen zijn soms wat minder hevig. Toch hebben ze vaak een hoop problemen:

 • Ze kunnen niet goed omgaan met andere mensen.
 • Ze hebben communicatieproblemen (ze begrijpen bijvoorbeeld figuurlijke taal als ‘een vette onvoldoende’ niet).
 • Ze hebben een beperkte belangstelling (ze zijn bijvoorbeeld alleen geïnteresseerd in computers).
 • Ze hebben problemen met verandering.

Net als kinderen met autisme vinden ze het prettig als:

 • ze precies weten wat er gaat gebeuren;
 • hun dag steeds hetzelfde verloopt.

PDD-NOS gaat helaas nooit over. Een genezende behandeling is er dus niet. Wel zijn er manieren om te leren omgaan met deze handicap.

Trivers ADHD-Instituut Roosendaal – Breda – Brabant

Lees en/of spellingprobleem

Het lees en/of spellingprobleem wordt voor u door middel van een dyslexieonderzoek duidelijk in kaart gebracht. Wij geven u hiermee meer inzicht in de oorzaken van de lees en/of spellingproblemen. Er kan dan gerichter gekeken worden naar de mogelijkheden om uw kind te helpen.
Het onderzoek is erop gericht om de diagnose dyslexie al dan niet vast te stellen. Het onderzoek is uitgebreid en omvat de volgende onderdelen:

 • Intelligentie
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Lees- en spellingniveau
 • Lees- en schrijfprocessen
 • Schoolinformatie

Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht. Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter onderzoek. U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de lees en/of spellingaanpak thuis en op school. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, maken wij een dyslexieverklaring op. In deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyslexie alsook welke begeleiding en faciliteiten uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen. De dyslexieverklaring geeft uw kind op school recht op bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens, auditieve ondersteuning en/of ICT-ondersteuning.

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal is in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteiteitskeurmerk een erkend dyslexie behandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen