(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Oorzaak

Bij het ontstaan van een angststoornis spelen zowel aanleg- als omgevingsfactoren een rol. De mate van genetische invloed blijkt relatief groot, namelijk 30 tot 40 procent. Angststoornissen komen binnen bepaalde families veel meer voor dan gemiddeld, wat maakt dat er sprake is van een erfelijke component. Er lijkt hierdoor sprake te zijn van een aanlegprobleem. Ingrijpende gebeurtenissen in de omgeving kunnen de kans vergroten op een angststoornis.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen