(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina
Illustratie hand-in-hand

Onderzoek-dyscalculie

Dyscalculieonderzoek en dyscalculieverklaring

Het rekenprobleem wordt voor u door middel van een dyscalculieonderzoek duidelijk in kaart gebracht. Wij geven u hiermee meer inzicht in de oorzaken van de rekenproblemen. Oorzaken van dyscalculie zijn vaak divers. Ze kunnen bijvoorbeeld liggen op het gebied van geheugen, taal of visueel-ruimtelijke vaardigheden. Als er meer zicht is op de oorzaken, kan gerichter gekeken worden naar de mogelijkheden om uw kind daarmee te helpen. Het onderzoek is erop gericht om de diagnose dyscalculie al dan niet vast te stellen. Het onderzoek is uitgebreid en omvat de volgende onderdelen.

 • Intelligentie
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Rekenniveau
 • Rekenprocessen
 • Schoolinformatie

Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht. Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter onderzoek. U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de rekenaanpak thuis en op school.

Wanneer dyscalculie wordt vastgesteld, maken wij een dyscalculieverklaring op. In deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyscalculie. Daarbij wordt vermeld welke begeleiding uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen. Met de verklaring kan uw kind op school in aanmerking komen voor bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken, gebruik van rekenmachine, rekenhulpkaarten of ICT ondersteuning.

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen