(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina
Illustratie hand-in-hand

Intelligentieonderzoek

Mijn kind loopt erg op zijn tenen.
Past deze school wel bij mijn kind?
Wordt mijn kind wel genoeg uitgedaagd?

Met een onderzoek naar de intelligentie kunnen we iets zeggen over de verstandelijke capaciteiten van uw kind. In het intelligentieprofiel worden de talige en niet-talige leervermogens in beeld gebracht. Ook worden de sterke en zwakke kanten van de intelligentiestructuur belicht. Intelligentieonderzoek kan bijvoorbeeld ingezet worden bij brede leerproblematiek of een vermoeden van (intellectuele) hoogbegaafdheid.

Trivers Psychologische Praktijk Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen