Links

Deze pagina met links biedt Trivers u aan om verder te lezen over een bepaald onderwerp. Het feit dat wij ze hier aangeven, wil niet zeggen dat er door ons een kwaliteit (validiteit, betrouwbaarheid en bruikbaarheid) aan toegekend wordt. Per onderwerp geven we een aantal bruikbare sites aan.

Algemeen

www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor ouders met kinderen met leer-, gedrags- en ontwikkelingsproblemen.

www.stichting-voorelkaar.nl
Vereniging van en voor ouders van kinderen met psychiatrische problemen

https://spelling.nl/oefenen
Spelling oefenen, dat is toch moeilijk en saai? Helemaal niet! Door te oefenen met spelling wordt taal juist leuker

Dyslexie

www.steunpuntdyslexie.nl
Steunpunt dyslexie

www.stichtingdyslexienederland.nl
Stichting voor bevordering van kennisoverdracht van wetenschap naar praktijk, met informatie en vragen rond diagnostiek en behandeling

www.makkelijklezenplein.nl
Tips en informatie over leesproblemen voor kinderen, jongeren, ouders, leerkrachten en bibliothecarissen

www.taalonderwijs.nl/dyslexie
Site voor leerkrachten en schoolteams die werken met het protocol voor leesproblemen en dyslexie

https://www.squla.nl/taalextra
Taalextra is een unieke methode met extra oefening en hulpmiddelen, om makkelijker en met meer zelfvertrouwen te lezen en spellen.

Dyscalculie

www.fi.uu.nl/rekenweb/dyscalculie/welcome.xml
Informatie over dyscalculie van Freudenthal Institute, expertisecentrum Reken- en Wiskundeonderwijs Universiteit Utrecht

www.dyscalculie.org
Informatie voor ouders en leerkrachten door ouder van kind met dyscalculie (inclusief forum)

Hoogbegaafdheid

www.pharos.nl
Oudervereniging van en voor ouders van hoogbegaafde kinderen

www.lich.nl
Landelijk informatiecentrum hoogbegaafdheid

NLD

www.tourette.be/tsplus/nld.shtml
Informatie over NLD van de Vlaamse vereniging Gilles de la Tourette

www.nld.startmee.nl
Startpagina over NLD, beheerd door ouder van kind met NLD

Autisme

www.autisme-nva.nl
Belangenvereniging voor mensen met autisme en hun ouders

www.landelijknetwerkautisme.nl
Organisatie die aangepast onderwijs en specifieke begeleiding stimuleert voor leerlingen met autisme

ADHD

www.ZitStil.be
Belgische patiëntenvereniging voor ADHD

www.adhdxtra.nl
Lotgenotencontact bij ADHD en aanverwante stoornissen

PGB/rugzakje

www.pgb.nl
Informatie over het persoonsgebonden budget

www.persaldo.nl
Informatie en tips over het aanvragen van een persoonsgebonden budget

www.oudersenrugzak.nl
Informatie over leerlinggebonden financiering

Beroepsverenigingen

www.nvo.nl
Informatie over (de beroepsvereniging van) orthopedagoge

www.psynip.nl
Informatie over (de beroepsvereniging van) psychologen

www.bigregister.nl
Informatie over de overheidsregistratie als GZ psycholoog

Contact opnemen

  Trivers_handige_sites

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom
  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200