(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Ouderbegeleiding

Voor ouders is psycho-educatie een belangrijk onderdeel, zodat u informatie heeft over trauma en de gevolgen daarvan in uw situatie. Daarnaast worden, zo nodig, uw opvoedingsvaardigheden vergroot. Met behulp van deze vaardigheden zullen uw opvoedkundige competenties worden versterkt, omdat het ‘gewoon’ blijven opvoeden van een jeugdige extra lastig is als hij/zij iets ingrijpends heeft meegemaakt, waar hij/zij veel last van heeft. Om deze reden worden ouders binnen Trivers intensief betrokken bij het behandeltraject van hun kind en worden er eventueel aparte ouderbegeleidingssessies gepland naast gezamenlijke sessies met uw kind.

Voor specifieke vragen omtrent uw kind kunt vrijblijvend contact opnemen met de hoofdbehandelaar binnen Trivers (J.E. Jongeneelen – de Leeuw) via (0165) 398 888.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen