(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen een diepe indruk maken in het leven van mensen. Een groot deel van de mensen lukt het om deze ervaringen op eigen kracht te verwerken. Bij anderen kunnen zich psychische klachten ontwikkelen. Het gaat dan vaak om: herinneringen aan de schokkende gebeurtenis (herbelevingen of flashbacks), nachtmerries en vermijdingsreacties. Dit gaat vaak gepaard met gevoelens van angst en/of somberheid, schaamte, schuld, verdriet of boosheid. De ingrijpende gebeurtenis heeft dan zo’n dusdanig spoor nagelaten in het geheugen dat de persoon er nog steeds last van heeft. EMDR wordt als therapievorm ingezet om deze herinneringen te verwerken, met als bedoeling dat de klachten verminderen en zelfs verdwijnen.

 • Intelligentie
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Lees- en spellingniveau
 • Lees- en schrijfprocessen
 • Schoolinformatie

Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht. Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter onderzoek. U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de lees en/of spellingaanpak thuis en op school. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, maken wij een dyslexieverklaring op. In deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyslexie alsook welke begeleiding en faciliteiten uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen. De dyslexieverklaring geeft uw kind op school recht op bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens, auditieve ondersteuning en/of ICT-ondersteuning.

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal is in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteiteitskeurmerk een erkend dyslexie behandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen