(0165) 398 888 info@trivers.nl
Illustratie hand-in-hand

Kosten

Het oriënterend gesprek dat  wordt uitgevoerd door een GZ-psycholoog is vrijblijvend. Wij geven u in dit gesprek informatie over onze werkwijze en een overzicht van de totale kosten van het onderzoek of de begeleiding. Hiervoor hanteren wij vaste tarieven die afhankelijk zijn van de vraagstelling.

Bekostiging Jeugdzorg 2015

Nieuw jeugdstelsel

Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd helemaal ondergebracht bij de gemeente. De verantwoordelijkheden van de gemeente zijn vastgelegd in de nieuwe Jeugdwet. Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer met deze wet ingestemd.

Vanaf 2015 wordt alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren tot 18 jaar via de gemeente <>geregeld. Dit is inclusief de uitvoering van maatregelen voor kinderbescherming, en begeleiding en controle van jongeren die veroordeeld zijn of verdacht worden van een strafbaar feit (jeugdreclassering).

Per 31 december 2014 stopt de vergoeding door de zorgverzekering. Voor alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die op die datum in behandeling zijn of aangemeld zijn voor behandeling, geeft de gemeente de garantie dat de bekostiging wordt voortgezet. De praktijk of instelling waarbij uw kind in behandeling is, sluit een overeenkomst met de gemeente voor bekostiging van jeugdhulp.

Trivers heeft contracten afgesloten met de gemeenten in West Brabant West:

Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht, Zundert, Halderberge

en West Brabant Oost:

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam, Woudrichem
en voldoet hiermee aan de voorwaarden van de gemeente om gespecialiseerde jeugdhulpverlening te bieden. Uw kind kan dus gewoon bij ons in behandeling blijven.

Voor nieuwe aanmeldingen vanaf 1 januari 2015 blijft dezelfde verwijsprocedure gelden. U kunt uw kind bij ons aanmelden voor onderzoek of behandeling met een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of kinderarts en de Jeugd Opvoed-en Opgroei Professional (JOOP)van de gemeente.

Wij berichten aan de gemeente dat uw kind is aangemeld voor hulpverlening en regelen de bekostiging. Indien u vragen heeft over de privacy kunt u deze stellen tijdens de het geheel vrijblijvende oriënterend gesprek.

Voor jongeren van 18+ en voor volwassenen verandert er niets. Onze instelling heeft ook in 2015 contracten met (bijna) alle zorgverzekeringen zodat psychologische hulp voor deze leeftijdsgroep in de basisverzekering wordt vergoed.

Prestatie Maximale duur in minuten Gemiddeld aantal consulten
Kort (BK) 294 min. 2 tot 5 consulten
Middel (BM) 495 min. 5 tot 8 consulten
Intensief (BI) 750 min. 8 tot 13 consulten
Transitie * 120 2 consulten

Afhankelijk van de zorgvraag wordt de patiënt binnen één van deze vier producten behandeld. De behandelaar en de patiënt stellen aan het begin van het zorgtraject een behandelplan vast. De zorgproducten bestaan uit de intake, aanvullende diagnostiek, consulten (face-to-face,  blended) en consultatie van andere specialisten. Ook de tijd voor overleg, rapportage en administratie vallen binnen deze producten. De NZa stelt de beleidsregels en vaste maximatarieven vast voor ieder zorgproduct in de GBGGZ.

Een deel van de zorg die wij binnen onze praktijk bieden valt onder deze vergoeding

Verwijzing

Voor de Generalistische Basis GGZ is altijd een verwijzing nodig van de huisarts, kinderarts, jeugdarts en of van de Jeugd Opvoed-en Opgroei Professional (JOOP) van de gemeente.
Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ absoluut noodzakelijk dat er wordt vermeld

 • Dat het om de verwijzing naar de Generalistische Basis GGZ gaat.
 • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM IV stoornis, of de door de huisarts vastgestelde stoornis.
 • De gegevens van de huisarts, inclusief zijn AGB-code

Indien u wordt doorverwezen en u voldoet toch niet aan de voorwaarden die gesteld zijn voor verzekerde zorg, dan zijn er 3 mogelijkheden:

 1. u blijft in behandeling op eigen kosten.
 2. u wordt terugverwezen naar de huisarts.
 3. u komt in behandeling en vergoeding kan deels lopen via de alternatieve  geneeswijzen.

Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere behandelduur nodig heeft.
In dat geval kan de psycholoog switchen naar een “zwaarder” product, zodat u verzekerd blijft van vergoeding. Uw psycholoog zal u daarvan op de hoogte stellen.

Worden alle stoornissen vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, niet allemaal. Zo zijn aanpassingsstoornissen, werk- en relatieproblematiek, en een aantal andere stoornissen uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg. De cliënt zal de behandeling hiervoor zelf moeten betalen,
of eventueel uit een aanvullende verzekering. Informeer bij uw psycholoog en uw zorgverzekeraar of uw behandeling vergoed wordt voordat u begint aan het traject!

Ook is in bepaalde gevallen vergoeding via het persoonsgebonden budget (PGB) mogelijk. Trivers kan ouders, indien gewenst, in de aanvraag van een PGB adviseren.

 

Alternatieve Geneeswijzen

Joyce Jongeneelen is aangesloten bij de NFG. Dit betekent dat consulten die vallen binnen de psychosociale therapie (wanneer er sprake is van klachten in plaats van een stoornis/diagnose) u de kosten van een consult deels vergoed kan krijgen vanuit het aanvullend pakket. Voor de hoogte van de vergoedingen en de voorwaarden adviseren wij u om uw polis goed door te nemen.

Coaching wordt niet meer vergoed door zowel Menzis en de Coöperatie VGZ (voorheen UVIT). VGZ schrijft hierover het volgende:

Onder alternatieve zorg verstaan wij niet consulten en (groeps)behandelingen voor:

 • preventie, welbevinden en/of zelfontplooiing
 • sociaal (maatschappelijke) dienstverlening
 • werk-, opvoedings- en/of school gerelateerde problemen
 • schoonheidsbevordering
 • het geven van voedingsadviezen en bewegingsvoorlichting in verband met gewichtsproblemen
 • diagnostisch onderzoek zoals laboratoriumonderzoek, scans, schoolpsychologisch onderzoek, intelligentieonderzoek, en onderzoek voor het aanvragen van bijvoorbeeld een persoonsgebonden budget.

Afspraken die 24 uur van tevoren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.

De algemene betalingsvoorwaarden vindt u hieronder. Op verzoek zenden wij u een exemplaar.

Algemene voorwaarden Trivers

Trivers Psychologische Praktijk Roosendaal – Breda – Brabant
GZ-Psycholoog. kinder en jeugdpsycholoog, Orthopedagoog, dyslexiedeskundige,

Contact opnemen

Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid