(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Behandeling

Trivers kan voor u en uw kind passende behandeling bieden. Vanuit de hulpvraag en de mogelijkheden wordt een behandelplan opgesteld, waarin de doelen voor de behandeling met u en uw kind worden afgestemd. Behandelingen zijn er met name op gericht om het trauma en de gevolgen van het trauma, zoals vermijdingsgedrag, te verminderen. Er zijn meerdere behandelopties, waarvan EMDR de eerst aangewezen behandelvorm is. EMDR is een kortdurende geprotocolleerde therapievorm. Als het een enkelvoudig trauma, oftewel een trauma na één ingrijpende gebeurtenis, betreft zijn meestal slechts enkele sessies EMDR nodig. Bij langduriger en complex trauma duurt de behandeling langer.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Tijdens een sessie EMDR zal de therapeut vragen aan de gebeurtenis terug te denken. Er zal gevraagd worden naar de beelden, gedachten en gevoelens van dat moment. Daarna wordt gestart met het verwerkingsproces. Hierbij zal de therapeut vragen de gebeurtenis opnieuw voor de geest te halen, maar nu gebeurt dit in combinatie met een afleidende stimulus. Deze afleidende stimulus is meestal de hand van de therapeut die van links naar rechts beweegt of geluidjes via een koptelefoon. De aanpak zal er langzamerhand toe leiden dat de herinnering haar kracht en emotionele lading verliest. Je zult merken dat het steeds makkelijker wordt om aan de gebeurtenis terug te denken. Uiteindelijk heeft de gebeurtenis een plekje gekregen.
Naast EMDR bestaan er ook andere effectieve behandelmethodes om trauma te kunnen behandelen. Deze behandelmethodiek is veelal gebaseerd op Cognitieve Gedragstherapie (CGT). Daarnaast bestaat er schrijftherapie die wordt ingezet wanneer er sprake is van een overlijden of een ouder met een psychische ziekte (zoals depressie). Ook wordt er vaak exposure therapie toegepast, wanneer er sprake is van vermijding als gevolg van het trauma. Het kind gaat dan stapje voor stapje het trauma aan in plaats van deze te vermijden. Door de stapsgewijze aanpak worden de emoties afgezwakt en kan de gebeurtenis verwerkt worden.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen