(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

ADHD op school

Onderwijs geven aan een kind met ADHD vraagt zowel op didactisch als op pedagogisch gebied veel van een leerkracht. Op didactisch gebied is het belangrijk dat er door de leerkracht zoveel mogelijk structuur wordt aangebracht. Er kan gewerkt worden met deeltaken, waarbij ruimte is voor tussentijdse feedback. Gezien de aandachtsproblemen, is het belangrijk dat er door de leerkracht na een instructie wordt nagegaan of het kind nog weet wat, hoe en waarmee hij/zij de taak moet uitvoeren. Op pedagogisch gebied zijn kinderen met ADHD extra gebaat bij een positieve aanpak. Maak inzichtelijk wat er van het kind wordt verwacht en beloon het kind wanneer hij/zij dit gedrag laat zien.
Op de middelbare school heeft een kind met ADHD meer ondersteuning nodig van zijn ouders. Houd als ouder korte lijnen met school en ondersteun het kind bij het maken van een planning, het leren van toetsen en het inpakken van de schooltas. Als een kind deze begeleiding niet van zijn ouders accepteert, kan huiswerkbegeleiding een uitkomst bieden.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen