Wat is faalangst?

Verschillende reacties op prestaties

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op dezelfde opdracht. Terwijl het ene kind de opdracht glansrijk vervult, ervaart het andere kind verkrampte gevoelens, nervositeit en levert het een teleurstellende prestatie. Deze variërende reacties kunnen te maken hebben met individuele persoonlijkheidskenmerken, levenservaringen en de manier waarop kinderen omgaan met stressvolle situaties.

Positieve en negatieve faalangst

Wanneer een kind beter presteert onder druk, wordt dit positieve faalangst genoemd. Het kind kan de spanning omzetten in een prestatieverhogende motivatie. Dit kan resulteren in een verbeterde concentratie, verhoogde alertheid en een verbeterde prestatie. Aan de andere kant ervaren sommige kinderen faalangst als een negatieve ervaring. Ze voelen zich onzeker in spannende situaties en hebben de neiging om onder druk te falen. Dit kan leiden tot een verlies van zelfvertrouwen, angstgevoelens en een negatief zelfbeeld.

Situaties waar faalangst optreedt

Faalangst manifesteert zich vaak in specifieke situaties of bij bepaalde gebeurtenissen. Op school worden kinderen regelmatig blootgesteld aan uitdagende situaties, zoals proefwerken, spreekbeurten en CITO-toetsen. Het gevoel beoordeeld te worden en te moeten presteren kan intense angst en druk veroorzaken. Daarnaast kunnen faalangstige kinderen ook angst ervaren tijdens sportwedstrijden, bij creatieve activiteiten, bij het kennismaken met nieuwe mensen of tijdens belangrijke examens, zoals muziekexamens.

Zichtbare faalangstige reacties

Kinderen met faalangst kunnen verschillende reacties vertonen die hun emotionele en fysieke welzijn beïnvloeden. Vermijdingsgedrag is een veelvoorkomende reactie, waarbij kinderen situaties of taken vermijden die hen angst of stress bezorgen. Ze kunnen ook de neiging hebben om opdrachten snel af te raffelen om zo snel mogelijk van de situatie af te zijn. Lichamelijke reacties zoals zweten, blozen, trillen, buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid kunnen optreden als gevolg van de intense spanning die faalangst met zich meebrengt. Concentratieproblemen kunnen zich voordoen doordat de angst de gedachten van het kind in beslag neemt. Mentale reacties kunnen variëren van negatief denken en het hebben van een negatief zelfbeeld tot het ervaren van een black-out, waarbij het kind tijdelijk niet meer in staat is informatie te herinneren of op te roepen.

Oorzaken van negatieve faalangst

Negatieve faalangst ontstaat vaak door een combinatie van factoren. Gevoelens van onzekerheid en een gebrek aan vertrouwen

Aanpak faalangst

Het aanpakken van faalangst vereist vaak een combinatie van individuele inspanning en ondersteuning vanuit de omgeving. Scholen kunnen een belangrijke rol spelen door het creëren van een veilige en ondersteunende leeromgeving, waarin kinderen worden aangemoedigd om risico’s te nemen en fouten te maken als onderdeel van het leerproces. Daarnaast is het essentieel dat ouders en verzorgers de nadruk leggen op inspanning en persoonlijke groei in plaats van alleen op resultaten, en dat ze een sfeer van acceptatie en ondersteuning bieden.

Door de juiste strategieën toe te passen en de juiste ondersteuning te krijgen, kunnen kinderen met faalangst hun zelfvertrouwen vergroten, positieve prestaties behalen en leren om te gaan met uitdagende situaties op een gezonde en veerkrachtige manier.

Trivers_faalangst
Trivers_faalangst_contact

Contact opnemen

  Contactgegevens

  Trivers Zevenbergen

  Pastoor van Kessellaan 3
  4761 BH Zevenbergen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Breda

  Willem Alexanderplein 2 (ingang B)
  4847 AL Teteringen

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Roosendaal

  Parklaan 9
  4702 XA Roosendaal

  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl

  KvK: 65680200

  Trivers Bergen op Zoom

  Medisch Centrum De Poort

  Jan Borghoutsplein 2
  4624 BS Bergen op Zoom
  Telefoon: (0165) 398 888
  E-mail: secretariaat@trivers.nl
  KvK: 65680200