(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

ADHD in het gezin

De opvoeding van een kind met ADHD vraagt veel van ouders en broertjes/zusjes. Het vraagt om veel geduld en extra energie van alle gezinsleden. Kinderen met een aandachtstekortstoornis zijn, meer dan gemiddeld, gebaat bij duidelijkheid en structuur. Indien hen deze niet geboden wordt, kan dit leiden tot onrustig gedrag. Structureren in tijd, ruimte en op sociaal gebied is van belang, evenals de consequente toepassing van regels en afspraken. Daarnaast is het begrenzen van ongewenst en het belonen van gewenst gedrag van belang. Om ouders te ondersteunen in het sturen van gewenst gedrag, is het van groot belang dat zij inzicht hebben in de ADHD-problematiek van hun kind. Zij leren het gedrag van hun kind interpreteren vanuit onmacht en niet vanuit onwil.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen