(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

 

cliënten portaal

Klik hier voor het inloggen cliëntenportaal

In de wet is vastgelegd dat iedere cliënt recht heeft op inzage in zijn of haar dossier. De cliënt kon de zorgverlener om een papieren uitdraai van zijn of haar dossier vragen. Vanaf 2020 wordt dit recht uitgebreid. De cliënt heeft recht op digitale inzage in zijn of haar dossier. Het gaat hierbij om het dossier, inclusief brieven, onderzoeks- en evaluatieverslagen. Informatie die de veiligheid van de cliënt in gevaar brengt of informatie die de privacy van derden schaadt, wordt niet gedeeld.
Om cliënten inzage te geven in hun dossier, gaat Trivers werken met een cliëntportaal. In dit document krijgt u meer informatie over het cliëntportaal.

Wie heeft recht op inzage in het digitale dossier?
• Tot en met 11 jaar heeft de gezaghebbende ouder(s)/voogd van de jeugdige recht op inzage.
• Tussen de 12 en 16 jaar heeft de jeugdige recht op inzage. De gezaghebbende ouder(s)/voogd heeft recht op inzage mits de jeugdige hiervoor toestemming geeft.
• Bij 16 jaar en ouder heeft alleen de jeugdige recht op inzage.

Wie heeft het gezag over de jeugdige?
De zorgverlener vraagt aan de ouder(s) wie het gezag heeft, mocht dit niet geregistreerd staan. Bij twijfel vraagt de zorgverlener de ouder(s) om een document te overleggen waarin staat dat een ouder al dan niet gezag heeft. Als de ouder(s) geen document kan (kunnen) overleggen vraagt de zorgverlener de gezagsstatus op bij het Gezagsregister.
Meer informatie hierover kunt u vinden in het ‘Protocol informatieverstrekking’ van Trivers op de website en in de wachtkamer.

 

Klik hier voor de handleiding
Handleiding cliëntenportaal

 

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen