(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Angst behandelen

Het is beter om preventief te werken dan om te behandelen. De ‘gewone’ pedagogische ondersteuning van kinderen met angsten bestaat vooral uit beschermen, proberen de reden van de angst te achterhalen, maar ook uit voorzichtig prikkelen om uit de schulp te kruipen. Een ouder die een goede band heeft met het kind kan proberen het kind via een verbale en logische beredenering gerust te stellen en hem/haar iets genuanceerder naar de angstige situatie te laten kijken.
Angststoornissen bij kinderen en jongeren kunnen effectief behandeld worden. De behandeling is gericht op: angstsymptomen verminderen en vaardigheden aanleren, beschermende factoren in de omgeving versterken en het (sociaal) functioneren verbeteren. De behandeling bestaat uit: psycho-educatie (voorlichting over angst) en psycho-sociale interventies waarbij Cognitieve Gedragstherapie (CGT) goede en succesvolle resultaten geeft. Hierbij worden de angstige gedachtes van een kind onder de loep genomen en wordt het kind gestimuleerd om stapje voor stapje de angst aan te gaan. Met een moeilijk woord noemen we dit: exposure. Ouders moeten nadrukkelijk betrokken worden bij de behandeling als co-therapeut. De grondlegger van de CGT stelt dat CGT voor angststoornissen in 90 procent van de gevallen werkt.

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen