(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina
Illustratie hand-in-hand

All4care

 

All 4 Care is een samenwerking tussen jonge vernieuwende zorgaanbieders in West Brabant. De keuze voor de samenwerking is heel logisch en natuurlijk. Op onze eigen wijze zijn wij vernieuwend en staan wij naast onze jongeren en gezinnen. Wij werken vanuit de mens achter de zorgvraag en gaan gezamenlijk op zoek naar de juiste aanpak en mogelijkheden. Hierbij wordt ingezet op mogelijkheden en sturen op het weer (zo) volledig mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. In verschillende vormen werd al samengewerkt binnen de hoogcomplexe zorg. Met deze zorgcombinatie wordt een breed pallet van diensten en zorgtrajecten aan geboden voor jongeren en gezinnen met hoogcomplexe zorgvragen. Op deze wijze kunnen wij nog meer passend maatwerk leveren, werken we aan perspectief en laten we mensen met zorgen niet zomaar thuis zitten. Vanuit 3 verschillende locaties in West Brabant West bieden wij onze diensten aan en zijn daarmee makkelijk toegankelijk. Onze zorg is gericht ambulante hulpverlening (individueel, gezin, groep), accommodatie gebonden hulpverlening (individueel en groep), kortdurend verblijf, 24-uurs woonbegeleiding en kamertraining. Naast de intensieve samenwerking vanuit de zorgcombinatie hebben wij een breed netwerk van samenwerkingspartners om alle jeugdzorgvragen te kunnen oppakken.

 

Welke trefwoorden kenmerken deze zorgcombinatie?

 

Verbindend (mensen, doelgroepen, formeel en informeel)
Menselijke maat (naast de cliënt staan)
Outreachend
Daadkrachtig
Innoverend (anders durven doen)

 

All4Care bestaat uit jeugdzorginstellingen Conaction, Klaver4 en Trivers. Deze drie kleinschalige partijen leveren hoogwaardige zorg, elk vanuit een eigen specialisme. Lydia Zorg voor Jeugd, Edu-Smart en Marcia Kinder en Jeugdpsychologie geven aanvullende ondersteuning aan de zorgcombinatie. De specialisten van All4Care zijn indien nodig altijd bereikbaar, ook buiten kantoortijden. De partners binnen de groep regelen bovendien het volledige zorgtraject voor de cliënt. Daardoor hoeven jongeren en hun begeleiders niet het ene na het andere loket af om de juiste specialist te vinden.

 

Ambulante hulpverlening
Thuis en/of op school loopt het niet momenteel niet goed. Er heerst een negatieve sfeer, schoolprestaties blijven achter en je komt er als jongere, ouders en leraren samen niet meer uit. Onze ambulante hulpverleners staan voor je klaar in je eigen omgeving.
Als onze ambulante hulpdienst wordt ingeschakeld, gaan wij naar de jongeren en gezinnen toe die hulp nodig hebben. All4Care biedt onder meer jongerencoaching, individuele begeleiding aan huis en opvoedingsondersteuning. Zowel lichte als complexe opvoedingsvragen worden behandeld. Ook begeleiding tijdens problematische scheidingen, systeembegeleiding en spoedhulp behoren tot ons aanbod.
Neem vrijblijvend contact met ons op als u meer informatie wilt over onze ambulante hulpverlening.

 

Onderzoek en behandeling
Het is niet in elke situatie duidelijk waarom het voor een jongere thuis en op school niet goed loopt. In zulke gevallen is het belangrijk om te onderzoeken welke aanpak tot de beste oplossing kan leiden. All4Care werkt daarvoor samen met diverse gespecialiseerde zorgverleners.
Sommige problemen hebben zoveel veel invloed op jongeren dat zij erdoor worden belemmerd in hun dagelijkse functioneren binnen de samenleving. Angst en onzekerheid spelen daarbij vaak een rol. Samen met specialisten onderzoeken we waar de problematiek uit bestaat. Daardoor kan jongeren in deze situaties hulp worden geboden in de omgang met hun gevoelens.

Maatwerk
Omdat iedereen anders is kan het zijn dat er voor een persoon of groep geen pasklare hulpverlening bestaat. Ook dan werkt All4Care aan een oplossing met een op maat gemaakt programma.
Het kan gebeuren dat een jongere al bij diverse instanties heeft aangeklopt voor hulp, maar dat die nog niet afdoende is geboden. Dat kan aan van alles liggen, maar het is voor niemand goed om voortdurend van loket naar loket te moeten lopen. Ook als de situatie tot nu toe onoplosbaar lijkt, zoeken wij binnen onze mogelijkheden naar een weg die perspectief biedt. All4care houdt de deur altijd open en helpt waar nodig elk persoon op maat.

 

Trivers Psychologische Praktijk Roosendaal – Breda – Brabant
Ook werkzaam in Bosschenhoofd, Hoeven, Oud Gastel, Oudenbosch, Stampersgat, Bergen op Zoom, Halsteren

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen