(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Begeleiding bij gedragsproblemen

Ieder kind vertoont wel eens lastig gedrag. Kinderen proberen nou eenmaal hun grenzen te verkennen. Maar soms vertoont een kind voortdurend ongewenst gedrag.
Veel ouders en verzorgers lopen dan vast in hun zoektocht naar de juiste aanpak van hun kind met gedragsproblemen. Daarbij voelen ze zich vaak heel erg alleen staan in de opvoeding van hun kind.
Middels individuele begeleiding biedt Trivers ondersteuning aan zowel het hele gezin als aan de individuele zorgvrager. De begeleiding is afgestemd op de hulpvraag van ouder en kind en is gericht op diverse gebieden zoals:

• Zelfredzaamheid en zelfstandigheid
• Sociaal emotionele ontwikkeling
• Aangaan en onderhouden van contacten
• Opvoedingsvragen
• Plannen en structureren van dagelijkse taken
• Ondersteuning van de thuis van de thuis situatie

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen