(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina
Illustratie hand-in-hand

Dyscalculie

Mijn kind blijft moeite houden met eenvoudige rekensommen.

Rekenen is steeds een geweldige opgave voor mijn kind, terwijl andere vakken zo goed gaan.

Ook met extra hulp, blijft mijn kind veel fouten maken bij het rekenen.

Mijn kind voelt zich dom omdat hij niet kan rekenen.

Sommetjes uitrekenen gaat erg langzaam.

Herkent u dit? Blijft uw kind rekenmoeilijkheden houden ondanks extra begeleiding op school en door u thuis? Het kan dan zijn dat er sprake is van dyscalculie, een rekenstoornis.

Wat is dyscalculie?

Dyscalculie is een rekenstoornis. De rekenvaardigheden blijven duidelijk achter, gezien de leeftijd, de intelligentie en het gevolgde onderwijs. De rekenstoornis leidt tot flinke problemen op school of in het dagelijks leven. Wij gaan uit van de omschrijving van Ruijssenaars, 2004: dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot en accuraat oproepen of toepassen van reken-wiskundekennis (feiten en/ of afspraken), die blijvend zijn ook na gedegen onderwijs. Rekenstoornissen worden vaak onderbelicht, terwijl ze ongeveer even vaak voorkomen als leesstoornissen.

Naast dyslexie is Trivers ook een gecertificeerd dyscalculie specialist.

Trivers is aangesloten bij kwaliteitsinstituut dyscalculie.

Omroep Brabant heeft Joyce Jongeneelen van Trivers als een gecertificeerd diagnosticus en behandelaar benaderd over de onrust die bij ouders is onstaan over de verplichte rekentoets bij kinderen met dyscalculie. Klik hier voor het fragment.

Trivers Psychologische Praktijk Roosendaal – Breda – Brabant

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen