(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Oorzaken OCD

Zoals bij veel psychische stoornissen, is er niet een duidelijke oorzaak van OCD aan te wijzen. Wel zijn er risicofactoren bekend. Mogelijk speelt erfelijkheid een rol bij het ontstaan van OCD. Wanneer er binnen de familie iemand een dwangstoornis heeft, is de kans groter dat een kind ook een dwangstoornis ontwikkelt. Wanneer een kind snel angstig is of veel behoefte hebt aan controle heeft, kan dit een risicofactor zijn bij de ontwikkeling van een dwangstoornis. Mogelijk vormen traumatische of stressvolle gebeurtenissen een risicofactor voor het ontwikkelen van een dwangstoornis.

 • Intelligentie
 • Aandacht
 • Concentratie
 • Geheugen
 • Lees- en spellingniveau
 • Lees- en schrijfprocessen
 • Schoolinformatie

Vanwege het uitgebreide karakter wordt uw kind in twee dagdelen onderzocht. Mogelijk zijn er al gegevens bekend en kan volstaan worden met een beperkter onderzoek. U krijgt van ons praktische begeleidingstips voor de lees en/of spellingaanpak thuis en op school. Wanneer dyslexie wordt vastgesteld, maken wij een dyslexieverklaring op. In deze verklaring wordt aangegeven dat er sprake is van dyslexie alsook welke begeleiding en faciliteiten uw kind nodig heeft om de schoolloopbaan zo goed mogelijk te doorlopen. De dyslexieverklaring geeft uw kind op school recht op bijvoorbeeld extra tijd bij proefwerken en examens, auditieve ondersteuning en/of ICT-ondersteuning.

Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal is in het bezit van het keurmerk van het kwaliteitsinstituut Dyslexie en is met dit kwaliteiteitskeurmerk een erkend dyslexie behandelaar en voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Protocol Dyslexie Diagnose en Behandeling.

Contact opnemen

  Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


  veilig mailen
  Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

  Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen