(0165) 398 888 info@trivers.nl
Selecteer een pagina

Illustratie hand-in-hand

Adem en stemklachten

Stemklachten
Een hese of schorre stem kan erg vervelend zijn, vooral wanneer u een spreekberoep heeft. Een hese of schorre stem is vaak het gevolg van overbelasting en verkeerd stemgebruik. Het kan zijn dat de stembanden niet volledig sluiten, of dat er poliepen of stembandknobbels op de stembanden zitten. De ademhaling en de omgeving (airco, omgevingslawaai), maar ook roken en bepaalde medicijnen hebben invloed op de stem.

Er kan ook sprake zijn van een stembandverlamming: één of beide stembanden staan stil of de spanning in de stembanden is verstoord. Een stembandverlamming kan veroorzaakt worden door een virusinfectie, een beschadiging, een operatie in het keelgebied en een beroerte.

De logopedist zal, eventueel in samenwerking met de KNO-arts, bekijken wat de oorzaak van de stemklachten zijn en zal een afgestemd behandelplan opstellen om de klachten te verminderen en gezond stemgebruik aan te leren.

Ademhalingsklachten
Ademhalingsklachten kunnen erg vermoeiend en beangstigend zijn. Door verkeerd te ademen kunt u buiten adem raken: u spreekt langer dan dat er lucht voor is. Meestal volgt daarna een gespannen en hoorbare manier van inademen, om voldoende lucht te krijgen. Ook kan er sprake zijn van hyperventilatie: te snel en te oppervlakkig ademen. Verschijnselen van hyperventilatie zijn duizeligheid, tintelingen in de armen en handen, zweten, hartkloppingen, een drukkend gevoel op de borst en ademnood.

De logopedist leert een goede manier van ademen aan, vaak in combinatie met ontspanningsoefeningen.

 

Contact opnemen

    Hoe wij omgaan met je persoonsgegevens kun je lezen in ons Privacy beleid


    veilig mailen
    Trivers maakt gebruik van ZorgMail voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

    Trivers streeft continu naar het optimaal leveren van kwalitatief uitstekende en veilige zorg voor cliënten. Nieuwe Europese wetgeving heeft dit nog eens verder aangescherpt en daarom heeft Trivers besloten veilig mailen mogelijk te maken. handleiding veilig mailen